Ana Sayfa / Hurma Hakkında / Hurma Ağacı

Hurma AğacıHurma ağacı insana en çok benzeyen bitkidir. Erkekliği ve dişiliği, döllenme ve meyve vermesi,ortalama ömrü, en verimli yılları, vücut yapısı gibi birçok özelliğiyle insana benzerlik gösterir.Tepesi güneşten, kökleri sudan ayrılmamalıdır. Sıcak ve su bir arada olmazsa meyve vermez.Bu durum 'Ayağı cennette, başı cehennemde olmalıdır' diye tabir edilir. hadislerde hurma ağacı Tür olarak palmiyegillerdendir. Kalın ve dik bir gövdeye sahiptir.Yaklaşık 25 m yüksekliğinde gövdesi kesilmiş dalların diplerinin kalıntılarıyla kaplı bir ağaçtır. Dallar arasında yetişen hurmalar salkım şeklinde olup yaklaşık 8-10 kg ağırlığında binlerce hurma taşımaktadır. Her ağaçtan 40-100 kg meyve elde edilir. Hurma ağcının ömrü de tıpkı insan ömrü gibi 60-70 sene, en fazla 130 senedir. En verimli yılları ise 15-40 yılları arasındadır.
Hurma ağacı birçok ağaca nispeten daha kalın ve dik bir gövdeye sahiptir. Hurma ağacı sıcak ve sulu ortamda ancak meyve verebilir. Çekirdekten yetiştirilebilir ancak daha sıhhatli olması açısından kendi bünyesinden çıkan filizlerden(yavru) yetiştirilir. Bu yavrular bizzat ağacın gövdesinden çıkarlar ve belli bir zaman sonra yavru filiz sanki bir sezaryen ameliyatı gibi bir ameliyatla alınır, annenin yakınına bir yere dikilir.
Hurma ağacının meyve verebilmesi için insan eliyle döllenme yapılması gerekir. Erkek hurma ağcından alınan polenler dişinin konması gereken yerine konulup, sarılır ve böylece döllenme sağlanmış olur. Eğer bu bir sene yapılmazsa o ağaç meyve vermez. Erkek hurma ağacına fahl (male palm), dişi hurma ağacına ise ünsa(female palm) denilir. Erkek hurma ağacının polenlerine "tal" denilir.
Hurma ağacı meyveleri oluşumundan itibaren şöyle sıralanır: 1-hababuk, 2-belah, 3-büsr, 4-Rutab, 5-temr. Rutab yaş hurma diye bildiğimiz hurma şeklidir. Temr de kurutup yediğimiz şeklidir. Hurma oluşurken ilk üç aşamada yenmesi pek tavsiye edilmez. Rutab ve temr şekline gelince yenmelidir.
Hurmanın gelişimi sadece tepesindeki "gummar" denilen yerden olur. Gummar'a zarar gelirse ağaç ölür.
Arap yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerinin tarım ekonomisinde önemli yer tutar.


Hurma Ağacı ve İnsan Arasındaki Benzerlikler


Dilimize Farsçadan geçen hurma, Arapçada nakhle olarak bilinir. Allame Nimetullah Cezairi "Envarun Numaniye" adlı kitabında hurmayla ilgili şunu söyler:
"Allah(c.c) Hz.Adem'i yaratacağı zaman meleklere Hz. Adem'in toprağını bir eleğe koymalarını emretti. Elendikten sonra saf ve ince olanından Hz. Adem yaratıldı. Elekte geriye kalan kısımdan da hurma yaratıldı. Nakhle "elekte kalan" anlamını taşır. Hz. Adem'in toprağından geriye kalan anlamında hurma ağacına nakhle denmiştir. O yüzden hurma ağacı halamız sayılır denmiştir.
Hurma ağacı incelendiğinde insana ne kadar çok benzediği anlaşılmaktadır. Hurma ağacının insana benzemesi hususunda Peygamber Efendimizin(s.av) de hadis-i şerifleri bulunmaktadır. İbni Ömer anlatıyor:
"Efendimizin yanında otururken hurma ağacının özü içi(cummar) getirildi. Efendimiz şöyle bir soru sordu. 'Ağaçlardan bir ağaç aynen Müslüman adama benzer yaprağı düşmez. Söyler misiniz bana hangi ağaçtır o?' Orada bulunanlar çöl ağaçlarına daldılar benim aklıma hurma olduğu geldi. Söylemeye niyetlendim ama baktım ki ben orada olanların en küçüğüyüm sustum.Efendimiz buyurdular ki : 'O ağaç hurmadır' "(Buhari,ilim14,50;Müslim,sıfatü'l-kıyamet 63; Tırmizi,emsal 79)
Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri de, 'Marifetname' isimli eserinde canlıların yapı benzerliklerine göre sınıflandırıldığında madenlerle bitkiler arasında ara varlığın mercan, bitkilerle hayvanlar arasındakinin hurma, hayvanlarla insanlar arasındakinin de maymun olduğuna işaret etmektedir. Yani madenlerin en tekemmül etmiş(mükemmel) şekli mercan, bitkilerin hurma, hayvanların maymun ve yaratılanlar arasında en mükemmel varlık ise insan nev'idir., demiştir. Şimdi hurma ile insan arasındaki benzerliklere bir göz atalım;

Hurma ve insan arasındaki şaşırtıcı benzerlikler :

 • İnsan da hurma da dik ve geniş bir gövdeye sahiptirler.
 • İkisinde de erkeklik ve dişilik vardır.
 • İkisi de ancak döllenme ile çoğalır ve meyve verir.
 • Erkeklik poleni kokusuyla insanın meni kokusu aynıdır.
 • İkisinin de kafaları kesildiğinde ölürler.
 • İkisinin de kalbi kuvvetli bir darbeye maruz kalırsa ölürler.
 • İnsanın cismindeki kıllar ve saçlar gibi hurma ağacında da lifler vardır.
 • İnsanın şiddetle suya ihtiyacı olduğu gibi onunda çok bol suya ihtiyacı vardır.
 • Ömrü ortalama insan ömrü kadardır.
 • Yavrulaması insanın ortalama yavru adedine denktir.
 • Gençlik ve ihtiyarlık yaşları da insanın yaşlarına benzer.

 • Özellikle hurmanın döllenmesinin ve yavrulamasının aynen insan gibi olması nedeniyle çok ilgi çekicidir. Döllenme olayı kış mevsiminde meydana gelir. Erkek hurma ağacından alınan polenler(tal) bir yerde kurutulur. Sonra dişi hurma ağacının tepesinde bir yarık açılmaya başlar. Bu yarık bölgeye belli oranda tal denilen kurutulmuş polenler konulur ve üzeri zarar görmeyecek bir şekilde sarılır. Böylece döllenme işlemi tamamlanır. Yeni filiz oluştuktan sonra kesilir ve dişi ağacın yakınına dikilir. Belli büyüklüğe ulaştıktan sonra da annenin yanından alınarak başka bir yere nakledilir. Hurma ağacının en verimli yılları 15 ile 40 yaşları arasındadır. 60 yaşından sonra da artık ya meyve vermez ya da çok az meyve verir hale gelir. İnsana bu kadar benzemesi çok ilginç ve şaşırtıcıdır.


  Hurma Ağacı ile İlgili Hadis-i Şerifler


  Hz. Peygamber (SAV) şöyle buyurmuştu: "Mü`min,yaprağını hiç dökmeyen yeşil bir ağaca benzer." Halk falanca ağaç,fişmekanca ağaç diye taliminde bulundular, (fakat isabet ettiremediler). Ben,"Bu, hurma ağacıdır" demek istedim, ancak (yaşım küçük olduğu için)utandım. Sonra Hz. Peygamber (SAV): Bu hurma ağacıdır" diye açıkladı.(Ravi : İbnu Ömer (R.A)) · Resulullah(SAV): "Allah`ın hoş bir sözü;kökü sağlam, dalları göğe doğru olan -Rabbinin izniyle her zaman meyve veren-hoş bir ağaca benzeterek nasıl misal verdiğini görmüyor musun?" (İbrahim,24-25) ayetinde zikredilen ağaç hakkında: "O hurma ağacıdır" buyurdu.Ve müteakip ayette ifade edilen kötü ağacı da hanzale`ye (zakkum, Ebu Cehil karpuzu da denir, mercimek ağacıdır) benzetti. Ayet şöyle: "Çirkin bir sözde yerden koparılmış, hiç bir sebatı olmayan kötü bir ağaca benzer" (İbrahim,26). (Ravi : Enes İbnu Malik (R.A.)) · Resulullah(SAV) bir hurma kütüğüne dayanarak hitapta bulun(ur)du. (Duyulan ihtiyaç üzerine) ona bir minber yaptılar, onun üzerinde hutbe vermeye başladı. Hurma kütüğü (Aleyhissalatu vesselam`ın kendisini terketmesi üzerine) bir deve inleyişi gibi inleyip ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah (SAV)minberden inip kütüğü meshedip okşadı. Kütük inlemeyi bırakıp sükunet buldu.(Ravi : Enes (R.A.))

  Hurma Ağacının Kısa Tarihçesi


  Hurma ağacı insanoğlunun yetiştirdiği en eski bitki çeşitlerinden biridir. Tam olarak bilinmemekle beraber 8000 yıl önce Babil'in en eski yerlileri Sümerler tarafından Hint Yarımadasının batısında yetiştirildiği düşünülmektedir. hurma ağaçları Aynı zamanda eski Mısır'da da hurma olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Mısırlılar hurmaya "funu"ve "emet" ismini vermişlerdi. Eski Mısır'da evlerin tavanlarını hurma dallarıyla süsledikleri ve kabirlerine süs olarak hurmayı kullandıkları bilinmektedir. Araştırmalarda M.Ö.320 senesine ait bir kabrin içinde mumyanın yanında hurma dalları ve çekirdekleri çıkmıştır. Firavunlar dönemine ait reçetelerde birçok hastalık için hurmaya müracaat edilirdi. Eski zaman Yahudi paralarının da üzerinde hurma resimleri görülmüştür.
  Hz.İsa (a.s)'ın doğumundan önce Kur'an-ı Kerim hurmanın varlığından bahsetmektedir. Bazı kaynaklarda Rabbimizin Meryem suresinde Meryem validemize hurma ağacını sallamasın ve taze hurma yemesini tavsiye etmesinden yola çıkarak doğum öncesi tüm gıdasının hurma olduğuna hükmetmektedirler. Irak'ta da çok eski tarihlerde hurmanın yetiştirildiğini görmüşlerdir. Babil ehlinin(Keldaniler ve Aşuriler) hurmayı çok kullandıkları yine tarihi kaynaklarda sıkça bahsedilmektedir. Tarih kitapları İspanya ve Portekiz'de tarih öncesinde hurmanın ekilip dikildiğinden bahsetmektedirler. Abdurrahman El-Dahil İspanya'ya hurma fidelerini getirip sarayın önüne dikmiştir. Amerika'ya İspanyollar tarafından 19. yüzyılda getirilmiş ve Meksika civarında yetiştirilmiştir.
  hurma kampanya
  cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
  Çerez Kullanımı

  Hurma.com web sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve en iyi deneyimi yaşamanız amacıyla çerez kullanmaktayız. Sitemizi ziyaret ederek çerezleri kabul etmiş sayılırsınız.